Tuyển sinh & Chiêu sinh
29 việc làm
Có nhiều đơn tuyển không được đăng tải vì lý do bảo mật, vui lòng liên hệ trực tiếp
số (84-4) 3 555 3980 để tìm hiểu các thông tin tuyển dụng khác.
18/08/2022 0 Tuyển TTS cho đơn hàng chế biến thực phẩm
05/08/2022 7 Tuyển TTS cho đơn hàng cốp pha
07/12/2021 0 Tuyển dụng TTS cho đơn hàng giấy dán tường
11/11/2021 156 Tuyển dụng TTS cho đơn hàng dập linh kiện ô tô
08/11/2021 0 Tuyển dụng TTS cho đơn hàng xây dựng tổng hợp
08/11/2021 634 Tuyển dụng TTS cho đơn hàng xây dựng tổng hợp
03/11/2021 0 Tuyển dụng TTS cho đơn hàng trồng hoa cúc
03/11/2021 0 Tuyển dụng TTS cho đơn hàng gia công nhựa
03/11/2021 0 Tuyển dụng TTS cho đơn hàng gia công kim loại
02/11/2021 0 Tuyển dụng TTS cho đơn hàng vắt sữa bò
02/11/2021 0 Tuyển dụng TTS cho đơn hàng chế biến thực phẩm
06/09/2021 0 Tuyển dụng TTS cho đơn hàng chế biến thực phẩm
29/08/2021 201 Tuyển dụng TTS cho đơn hàng gia công kim loại
29/08/2021 155 Tuyển dụng giáo viên tiếng Đức
29/08/2021 79 Tuyển dụng TTS cho đơn hàng may túi, vải bạt
29/08/2021 0 Tuyển dụng TTS cho đơn hàng chế biến thực phẩm
18/09/2020 337 Luyện thi tiếng Nhật N4 - 08/2020
18/09/2020 285 IPM ra mắt khóa luyện thi KNĐĐ
18/09/2020 337 Luyện thi tiếng Nhật N4 tháng 04/2020
01/06/2020 273 Khai giảng khóa học tiếng nhật trung cap Tháng 6,7/2020

HỒ SƠ cần
chuẩn bị khi

Đăng ký

Tham gia
chương trình
Thực tập sinh

Tư vấn
qua
điện thoại
Gửi