Công ty cổ phần thương mại và phát triển quốc tế IPM
Tuyển sinh & Chiêu sinh
33 việc làm
Có nhiều đơn tuyển không được đăng tải vì lý do bảo mật, vui lòng liên hệ trực tiếp
số (84-4) 3 555 3980 để tìm hiểu các thông tin tuyển dụng khác.
27/08/2022 211 Tuyển TTS cho đơn hàng xi mạ
22/08/2022 236 Tuyển TTS cho đơn hàng nông nghiệp và đóng gói
22/08/2022 0 Tuyển TTS cho đơn hàng nông nghiệp
20/08/2022 0 Tuyển TTS cho đơn hàng chế biến thực phẩm
18/08/2022 0 Tuyển TTS cho đơn hàng chế biến thực phẩm
05/08/2022 313 Tuyển TTS cho đơn hàng cốp pha
07/12/2021 0 Tuyển dụng TTS cho đơn hàng giấy dán tường
11/11/2021 374 Tuyển dụng TTS cho đơn hàng dập linh kiện ô tô
08/11/2021 0 Tuyển dụng TTS cho đơn hàng xây dựng tổng hợp
08/11/2021 1426 Tuyển dụng TTS cho đơn hàng xây dựng tổng hợp
03/11/2021 0 Tuyển dụng TTS cho đơn hàng trồng hoa cúc
03/11/2021 0 Tuyển dụng TTS cho đơn hàng gia công nhựa
03/11/2021 0 Tuyển dụng TTS cho đơn hàng gia công kim loại
02/11/2021 0 Tuyển dụng TTS cho đơn hàng vắt sữa bò
02/11/2021 0 Tuyển dụng TTS cho đơn hàng chế biến thực phẩm
06/09/2021 0 Tuyển dụng TTS cho đơn hàng chế biến thực phẩm
29/08/2021 639 Tuyển dụng TTS cho đơn hàng gia công kim loại
29/08/2021 443 Tuyển dụng giáo viên tiếng Đức
29/08/2021 274 Tuyển dụng TTS cho đơn hàng may túi, vải bạt
29/08/2021 0 Tuyển dụng TTS cho đơn hàng chế biến thực phẩm

HỒ SƠ cần
chuẩn bị khi

Đăng ký

Tham gia
chương trình
Thực tập sinh

Tư vấn
qua
điện thoại
Gửi