Công ty cổ phần thương mại và phát triển quốc tế IPM

Tin Nhật Bản

Nhật Bản cần "đại cải cách" để đảo ngược tình trạng suy giảm nhân lực

16/08/2023  55
Quan ngại về tình trạng thiếu nguồn nhân lực tại Nhật Bản đang tăng lên trên phạm vi toàn quốc.

HỒ SƠ cần
chuẩn bị khi

Đăng ký

Tham gia
chương trình
Thực tập sinh

Tư vấn
qua
điện thoại
Gửi