Công ty cổ phần thương mại và phát triển quốc tế IPM
Khoá học tiếng Nhật sơ cấp
7 việc làm
Có nhiều đơn tuyển không được đăng tải vì lý do bảo mật, vui lòng liên hệ trực tiếp
số (84-4) 3 555 3980 để tìm hiểu các thông tin tuyển dụng khác.
22/08/2022 0 Tuyển TTS cho đơn hàng nông nghiệp
06/09/2021 0 Tuyển dụng TTS cho đơn hàng chế biến thực phẩm
01/06/2020 601 Khai giảng khóa học tiếng nhật sơ cấp Tháng 6,7/2020
01/04/2020 533 Khai giảng khóa học tiếng nhật sơ cấp Tháng 4,5/2020
01/12/2019 697 Khai giảng khóa học tiếng nhật sơ cấp Tháng 12/2019
19/07/2019 675 Khai giảng khóa học tiếng nhật sơ cấp Tháng 7, 8/2019
01/11/2019 581 Khai giảng khóa học tiếng nhật sơ cấp Tháng 11/2019

HỒ SƠ cần
chuẩn bị khi

Đăng ký

Tham gia
chương trình
Thực tập sinh

Tư vấn
qua
điện thoại
Gửi