Công ty cổ phần thương mại và phát triển quốc tế IPM
Thực tập sinh
223 việc làm
Có nhiều đơn tuyển không được đăng tải vì lý do bảo mật, vui lòng liên hệ trực tiếp
số (84-4) 3 555 3980 để tìm hiểu các thông tin tuyển dụng khác.
04/12/2023 213 Sanku- Chế Biến Thực Phẩm
04/12/2023 93 Kounan- Làm Đường 12.2023
04/12/2023 46 XSAi- nội Thất
15/11/2023 74 Fujisei - nông nghiệp
28/10/2023 79 Itoshi- Hàn
27/10/2023 83 Ezajuu- giàn giáo 10.2023
01/09/2023 110 SUBAGA Hàn Bán Tự Động
01/09/2023 127 HIGASEIKA Nông Nghiệp Đóng Gói
10/08/2023 114 Dán Giấy Tường
29/07/2023 173 Alpi fuku - Linh Kiện Ôtô 08.2023
29/07/2023 177 Tuyển Đơn Rifuni- Chế Biến Thực Phẩm 08.2023
17/05/2023 0 Đơn Hàng Koma Raki - Nông Nghiệp
17/05/2023 0 TUYỂN TTS CHO ĐƠN HÀNG SẢN XUẤT LINH KIỆN Ô TÔ
17/05/2023 0 TUYỂN TTS CHO ĐƠN HÀNG MỘC CÔNG XƯỞNG
17/05/2023 360 TUYỂN TTS CHO ĐƠN HÀNG MỘC CÔNG XƯỞNG
17/05/2023 193 TUYỂN TTS CHO ĐƠN HÀNG MAY MẶC
17/05/2023 0 TUYỂN TTS CHO ĐƠN HÀNG TRỒNG VÀ THU HOẠCH DÂU TÂY
16/05/2023 199 TUYỂN TTS CHO ĐƠN HÀNG CHẾ BIẾN, ĐÓNG GÓI CƠM HỘP
11/05/2023 145 TUYỂN TSS CHO ĐƠN HÀNG TRÁT
11/05/2023 0 TUYỂN TTS CHO ĐƠN HÀNG TIỆN

HỒ SƠ cần
chuẩn bị khi

Đăng ký

Tham gia
chương trình
Thực tập sinh

Tư vấn
qua
điện thoại
Gửi