Công ty cổ phần thương mại và phát triển quốc tế IPM
Thông tin tuyển dụng của các công ty Nhật Bản
2 việc làm
Có nhiều đơn tuyển không được đăng tải vì lý do bảo mật, vui lòng liên hệ trực tiếp
số (84-4) 3 555 3980 để tìm hiểu các thông tin tuyển dụng khác.
03/11/2021 238 Tuyển dụng TTS cho đơn hàng sơn và lắp ráp linh kiện ô tô
29/08/2021 275 Tuyển dụng TTS cho đơn hàng tiện

HỒ SƠ cần
chuẩn bị khi

Đăng ký

Tham gia
chương trình
Thực tập sinh

Tư vấn
qua
điện thoại
Gửi