Công ty cổ phần thương mại và phát triển quốc tế IPM

Tầm nhìn & sứ mệnh

Tầm nhìn của IPM

 

Hướng tới đưa IPM trở thành doanh nghiệp lớn mạnh, hoạt động đa ngành nghề, trong đó lấy xuất khẩu lao động, Xây dựng, Kinh doanh xuất nhập khẩu, tư vấn đầu tư là các lĩnh vực chủ đạo, tạo thế phát triển bền vững.

Sứ mệnh của chúng tôi

CHUYÊN NGHIỆP - TẬN TỤY - SÁNG TẠO

Không ngừng tạo ra các sản phẩm và dịch vụ với chất lượng tốt nhất nhằm phục vụ xã hội và cộng đồng.

Triết lý kinh doanh
  • Đầu tư:Đầu tư có trọng điểm, hiệu quả đầu tư cao. 
  • Chất lượng sản phẩm dịch vụ: là sự sống còn của Công ty, là yếu tố tạo nên sự phát triển bền vững.
  • Khách hàng: IPM  cùng chia sẻ lợi ích, trách nhiệm, thuận lợi và khó khăn cùng khách hàng.
  • Táo bạo và đột phá: Rút ngắn khoảng cách, đi tắt đón đầu, tạo thế cạnh tranh lành mạnh.
  • Tôn trọng ý tưởng: mọi sáng kiến đều được tôn trọng và đóng góp vào sự thành công chung.
  • Tinh thần đoàn kết : Là Tnền tảng tạo nên sức mạnh phát triển bền vững chắc của Công ty.
  • Phương châm hành động: Dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, quyết định kịp thời, triển khai quyết liệt.

dang ky kenh ipm nhom tts ipm

Xem thêm: du lịch nhật bản, dịch vụ tư vấn đầu tư, dịch vụ biên phiên dịch, dịch vụ xuất nhập khẩu

HỒ SƠ cần
chuẩn bị khi

Đăng ký

Tham gia
chương trình
Thực tập sinh

Tư vấn
qua
điện thoại
Gửi