Công ty cổ phần thương mại và phát triển quốc tế IPM
Kỹ sư - Kỹ thuật viên
18 việc làm
Có nhiều đơn tuyển không được đăng tải vì lý do bảo mật, vui lòng liên hệ trực tiếp
số (84-4) 3 555 3980 để tìm hiểu các thông tin tuyển dụng khác.
11/05/2023 195 TUYỂN KỸ SƯ CHO ĐƠN HÀNG VẬN HÀNH MÁY
10/05/2023 128 TUYỂN KỸ SƯ CHO ĐƠN HÀNG HÀN VÀ SƠN TÀU
08/02/2023 232 Tuyển kỹ sư gia công cơ khí tại tỉnh Kanagawa
27/08/2022 0 Tuyển TTS cho đơn hàng nông nghiệp
17/08/2022 0 Tuyển TTS cho đơn hàng chế biến thực phẩm
22/08/2022 0 Tuyển TTS cho đơn hàng chế biến thực phẩm
09/08/2022 212 Tuyển TTS cho đơn hàng chế tạo vật liệu
08/08/2022 197 Tuyển TTS cho đơn hàng gia công cơ khí
30/07/2022 399 Tuyển TTS cho đơn hàng may
12/01/2022 0 Tuyển dụng TTS cho đơn hàng may quần áo
08/11/2021 0 Tuyển dụng TTS cho đơn hàng xây dựng tổng hợp
02/11/2021 240 Tuyển dụng TTS cho đơn hàng dập kim loại
05/08/2019 843 Tuyển Dụng 01 Nam Kỹ Sư Cho Đơn Hàng Dập Cơ Khí
05/08/2019 769 Tuyển Dụng 01 Nam Kỹ Sư Cho Đơn Hàng Cơ Khí
05/08/2019 742 Tuyển Dụng 02 Nam Cho Đơn Hàng Kỹ Sư Hàn
05/08/2019 713 Tuyển Dụng 02 Nam Cho Đơn Hàng Kỹ Sư Cầu Đường
15/01/2019 903 KỸ SƯ KỸ THUẬT ROBOT -TỰ ĐỘNG HÓA
15/01/2019 710 KỸ SƯ PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG ROBOT

HỒ SƠ cần
chuẩn bị khi

Đăng ký

Tham gia
chương trình
Thực tập sinh

Tư vấn
qua
điện thoại
Gửi