IPM tuyển dụng
13 việc làm
Có nhiều đơn tuyển không được đăng tải vì lý do bảo mật, vui lòng liên hệ trực tiếp
số (84-4) 3 555 3980 để tìm hiểu các thông tin tuyển dụng khác.
11/11/2021 245 Tuyển dụng TTS cho đơn hàng nông nghiệp
03/11/2021 173 Tuyển dụng TTS cho đơn hàng cà chua
09/03/2021 433 Tuyển nhân viên đối ngoại tiếng Nhật tại Hà Nội
24/02/2020 0 Tuyển dụng đại diện làm việc tại Nhật Bản 2/2020
22/11/2019 1046 Tuyển dụng đại diện làm việc tại nhật bản 11/2019
03/01/2019 797 Cán bộ phát triển thị trường
09/10/2019 750 Tuyển dụng giáo viên tiếng Nhật
03/01/2019 648 Nhân viên phòng kế toán
03/01/2019 811 Giáo viên tiếng Nhật
08/05/2018 514 Tuyển dụng nhân viên đối ngoại VPĐD tại Nhật Bản
06/04/2018 525 Tuyển dụng nhân viên làm việc tại VPĐD tại Nhật
09/03/2018 387 Tuyển giáo viên dậy tiếng Nhật
01/02/2018 502 Nhân viên phát triển thị trường

HỒ SƠ cần
chuẩn bị khi

Đăng ký

Tham gia
chương trình
Thực tập sinh

Tư vấn
qua
điện thoại
Gửi