Công ty cổ phần thương mại và phát triển quốc tế IPM
IPM tuyển dụng
13 việc làm
Có nhiều đơn tuyển không được đăng tải vì lý do bảo mật, vui lòng liên hệ trực tiếp
số (84-4) 3 555 3980 để tìm hiểu các thông tin tuyển dụng khác.
01/06/2023 232 TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN ĐỐI NGOẠI TIẾNG NHẬT
19/05/2023 190 CÁN BỘ QUẢN SINH LÀM VIỆC TẠI TRUNG TÂM ĐÀO TẠO
09/03/2021 608 Tuyển nhân viên đối ngoại tiếng Nhật tại Hà Nội
24/02/2020 0 Tuyển dụng đại diện làm việc tại Nhật Bản 2/2020
22/11/2019 1377 Tuyển dụng đại diện làm việc tại nhật bản 11/2019
03/01/2019 955 Cán bộ phát triển thị trường
09/10/2019 977 Tuyển dụng giáo viên tiếng Nhật
03/01/2019 813 Nhân viên phòng kế toán
03/01/2019 980 Giáo viên tiếng Nhật
08/05/2018 647 Tuyển dụng nhân viên đối ngoại VPĐD tại Nhật Bản
06/04/2018 673 Tuyển dụng nhân viên làm việc tại VPĐD tại Nhật
09/03/2018 533 Tuyển giáo viên dậy tiếng Nhật
01/02/2018 651 Nhân viên phát triển thị trường

HỒ SƠ cần
chuẩn bị khi

Đăng ký

Tham gia
chương trình
Thực tập sinh

Tư vấn
qua
điện thoại
Gửi