Việc làm tại nhật bản đang tuyển
116 việc làm
Có nhiều đơn tuyển không được đăng tải vì lý do bảo mật, vui lòng liên hệ trực tiếp
số (84-4) 3 555 3980 để tìm hiểu các thông tin tuyển dụng khác.
09/03/2020 0 Tuyển dụng TTS cho đơn hàng xây dựng cầu đường
24/03/2020 1 Tuyển dụng TTS cho đơn hàng đào xới
19/03/2020 0 Tuyển dụng TTS cho đơn hàng cốp pha
11/03/2020 0 Tuyển dụng TTS cho đơn hàng giàn giáo
10/04/2020 1 Tuyển dụng TTS cho đơn hàng làm bánh mỳ
03/04/2020 1 Tuyển dụng TTS cho đơn hàng vắt sữa bò
30/08/2020 1 Tuyển dụng TTS cho đơn hàng xây dựng thanh gia cố
14/08/2020 2 Tuyển dụng TTS cho đơn hàng giàn giáo
18/08/2020 1 Tuyển dụng TTS cho đơn hàng đóng gói công nghiệp
20/08/2020 2 Tuyển dụng TTS cho đơn hàng Tokutei
07/08/2020 3 Tuyển dụng TTS cho đơn hàng cốp pha
08/09/2020 2 Tuyển dụng TTS cho đơn hàng chế biến thực phẩm
28/02/2020 1 Tuyển dụng TTS cho đơn hàng sửa chữa, bảo dưỡng ô tô
04/03/2020 2 Tuyển dụng TTS cho đơn hàng trồng dâu tây
04/03/2020 1 Tuyển dụng TTS cho đơn hàng thi công xây dựng vườn cảnh
04/03/2020 4 Tuyển dụng TTS cho đơn hàng may quần áo
09/03/2021 48 Tuyển nhân viên đối ngoại tiếng Nhật tại Hà Nội
18/09/2020 126 Luyện thi tiếng Nhật N4 - 08/2020
18/09/2020 112 IPM ra mắt khóa luyện thi KNĐĐ
18/09/2020 124 Luyện thi tiếng Nhật N4 tháng 04/2020

HỒ SƠ cần
chuẩn bị khi

Đăng ký

Tham gia
chương trình
Thực tập sinh

Tư vấn
qua
điện thoại
Gửi