Việc làm tại nhật bản đang tuyển
265 việc làm
Có nhiều đơn tuyển không được đăng tải vì lý do bảo mật, vui lòng liên hệ trực tiếp
số (84-4) 3 555 3980 để tìm hiểu các thông tin tuyển dụng khác.
01/12/2022 0 Tuyển TTS cho đơn hàng hoàn thiện nội thất
01/12/2022 0 Tuyển TTS cho đơn hàng nông nghiệp
01/12/2022 5 Tuyển TTS cho đơn hàng dịch vụ nhà hàng- Nhật & Việt
01/12/2022 0 Tuyển TTS cho đơn hàng đóng gói pallet gỗ
01/12/2022 3 Tuyển TTS cho đơn hàng hàn và bảo hành máy
01/12/2022 0 Tuyển TTS cho đơn hàng xây dựng tổng hợp
01/12/2022 5 Tuyển TTS cho đơn hàng xây dựng tổng hợp- có bằng
01/12/2022 3 Tuyển TTS cho đơn hàng gia công linh kiện nhựa ô tô
01/12/2022 0 Tuyển TTS cho đơn hàng giàn giáo
01/12/2022 5 Tuyển TTS cho đơn hàng nông nghiệp cây cảnh
23/11/2022 0 Tuyển TTS cho đơn hàng hàn bán tự động
19/11/2022 13 Tuyển TTS cho đơn hàng tiện
19/11/2022 11 Tuyển TTS cho đơn hàng sản xuất khay gốm sứ
19/11/2022 13 Tuyển TTS cho đơn hàng hàn bán tự động
19/11/2022 0 Tuyển TTS cho đơn hàng may
19/11/2022 11 Tuyển TTS cho đơn hàng chăn nuôi bò sữa
18/11/2022 19 Tuyển TTS cho đơn hàng cơm hộp trong xưởng
10/11/2022 0 Tuyển TTS cho đơn hàng thi công cốp pha
10/11/2022 0 Tuyển TTS cho đơn hàng đóng gói pallet gỗ
10/11/2022 11 Tuyển TTS cho đơn hàng sửa chữa ô tô

HỒ SƠ cần
chuẩn bị khi

Đăng ký

Tham gia
chương trình
Thực tập sinh

Tư vấn
qua
điện thoại
Gửi