Công ty cổ phần thương mại và phát triển quốc tế IPM
Các đơn hàng làm việc tại nhật
264 việc làm
Có nhiều đơn tuyển không được đăng tải vì lý do bảo mật, vui lòng liên hệ trực tiếp
số (84-4) 3 555 3980 để tìm hiểu các thông tin tuyển dụng khác.
01/09/2023 30 SUBAGA Hàn Bán Tự Động
01/09/2023 36 HIGASEIKA Nông Nghiệp Đóng Gói
10/08/2023 26 Dán Giấy Tường
29/07/2023 85 Alpi fuku - Linh Kiện Ôtô 08.2023
29/07/2023 88 Tuyển Đơn Rifuni- Chế Biến Thực Phẩm 08.2023
17/05/2023 0 Đơn Hàng Koma Raki - Nông Nghiệp
17/05/2023 0 TUYỂN TTS CHO ĐƠN HÀNG SẢN XUẤT LINH KIỆN Ô TÔ
17/05/2023 0 TUYỂN TTS CHO ĐƠN HÀNG MỘC CÔNG XƯỞNG
17/05/2023 198 TUYỂN TTS CHO ĐƠN HÀNG MỘC CÔNG XƯỞNG
17/05/2023 99 TUYỂN TTS CHO ĐƠN HÀNG MAY MẶC
17/05/2023 0 TUYỂN TTS CHO ĐƠN HÀNG TRỒNG VÀ THU HOẠCH DÂU TÂY
16/05/2023 118 TUYỂN TTS CHO ĐƠN HÀNG CHẾ BIẾN, ĐÓNG GÓI CƠM HỘP
11/05/2023 103 TUYỂN KỸ SƯ CHO ĐƠN HÀNG VẬN HÀNH MÁY
11/05/2023 75 TUYỂN TSS CHO ĐƠN HÀNG TRÁT
11/05/2023 0 TUYỂN TTS CHO ĐƠN HÀNG TIỆN
11/05/2023 0 TUYỂN TTS CHO ĐƠN HÀNG THI CÔNG MÁY XÂY DỰNG
11/05/2023 93 TUYỂN TTS CHO ĐƠN HÀNG THẠCH RAU CÂU
11/05/2023 74 TUYỂN TTS CHO ĐƠN HÀNG SẢN XUẤT ĐÓNG GÓI GẠCH BÊ TÔNG
10/05/2023 88 TUYỂN TTS CHO ĐƠN HÀNG TRỒNG HOA CÚC
10/05/2023 79 TUYỂN TTS CHO ĐƠN HÀNG TRỒNG HOA CÚC copy

HỒ SƠ cần
chuẩn bị khi

Đăng ký

Tham gia
chương trình
Thực tập sinh

Tư vấn
qua
điện thoại
Gửi