Công ty cổ phần thương mại và phát triển quốc tế IPM
Các đơn hàng làm việc tại nhật
270 việc làm
Có nhiều đơn tuyển không được đăng tải vì lý do bảo mật, vui lòng liên hệ trực tiếp
số (84-4) 3 555 3980 để tìm hiểu các thông tin tuyển dụng khác.
04/12/2023 214 Sanku- Chế Biến Thực Phẩm
04/12/2023 94 Kounan- Làm Đường 12.2023
04/12/2023 47 XSAi- nội Thất
15/11/2023 74 Fujisei - nông nghiệp
28/10/2023 80 Itoshi- Hàn
27/10/2023 84 Ezajuu- giàn giáo 10.2023
01/09/2023 111 SUBAGA Hàn Bán Tự Động
01/09/2023 128 HIGASEIKA Nông Nghiệp Đóng Gói
10/08/2023 115 Dán Giấy Tường
29/07/2023 174 Alpi fuku - Linh Kiện Ôtô 08.2023
29/07/2023 178 Tuyển Đơn Rifuni- Chế Biến Thực Phẩm 08.2023
17/05/2023 0 Đơn Hàng Koma Raki - Nông Nghiệp
17/05/2023 0 TUYỂN TTS CHO ĐƠN HÀNG SẢN XUẤT LINH KIỆN Ô TÔ
17/05/2023 0 TUYỂN TTS CHO ĐƠN HÀNG MỘC CÔNG XƯỞNG
17/05/2023 361 TUYỂN TTS CHO ĐƠN HÀNG MỘC CÔNG XƯỞNG
17/05/2023 194 TUYỂN TTS CHO ĐƠN HÀNG MAY MẶC
17/05/2023 0 TUYỂN TTS CHO ĐƠN HÀNG TRỒNG VÀ THU HOẠCH DÂU TÂY
16/05/2023 200 TUYỂN TTS CHO ĐƠN HÀNG CHẾ BIẾN, ĐÓNG GÓI CƠM HỘP
11/05/2023 195 TUYỂN KỸ SƯ CHO ĐƠN HÀNG VẬN HÀNH MÁY
11/05/2023 146 TUYỂN TSS CHO ĐƠN HÀNG TRÁT

HỒ SƠ cần
chuẩn bị khi

Đăng ký

Tham gia
chương trình
Thực tập sinh

Tư vấn
qua
điện thoại
Gửi