Các đơn hàng làm việc tại nhật
233 việc làm
Có nhiều đơn tuyển không được đăng tải vì lý do bảo mật, vui lòng liên hệ trực tiếp
số (84-4) 3 555 3980 để tìm hiểu các thông tin tuyển dụng khác.
09/01/2023 15 Tuyển TTS cho đơn hàng dập linh kiện ô tô
09/01/2023 16 Tuyển TTS cho đơn hàng bìa cattong
09/01/2023 16 Tuyển TTS cho đơn hàng chế biến nông sản muối
09/01/2023 0 Tuyển TTS cho đơn hàng chăn nuôi
09/01/2023 17 Tuyển TTS cho đơn hàng dập ép kim loại
07/01/2023 0 Tuyển TTS cho đơn hàng sản xuất linh kiện ô tô
07/01/2023 14 Tuyển TTS cho đơn hàng dịch vụ nhà hàng- Nhật và Việt
07/01/2023 19 Tuyển TTS cho đơn hàng cơm hộp- Tokutei VN-NB
07/01/2023 15 Tuyển TTS cho đơn hàng dán giấy tường
07/01/2023 15 Tuyển TTS cho đơn hàng sơn và lắp ráp linh kiện ô tô
01/01/2023 0 Tuyển TTS cho đơn hàng tiện
01/01/2023 13 Tuyển TTS cho đơn hàng sản xuất thùng cattong
14/12/2022 13 Tuyển TTS cho đơn hàng cẩu và vận chuyển khung dầm
21/12/2022 36 Tuyển TTS cho đơn hàng hàn xì
21/12/2022 0 Tuyển TTS cho đơn hàng nông nghiệp
14/12/2022 29 Tuyển TTS cho đơn hàng may quần áo
12/12/2022 0 Tuyển TTS cho đơn hàng sơn nhà
12/12/2022 23 Tuyển TTS cho đơn hàng làm đường ống
01/12/2022 0 Tuyển TTS cho đơn hàng hoàn thiện nội thất
01/12/2022 0 Tuyển TTS cho đơn hàng nông nghiệp

HỒ SƠ cần
chuẩn bị khi

Đăng ký

Tham gia
chương trình
Thực tập sinh

Tư vấn
qua
điện thoại
Gửi