Các đơn hàng làm việc tại nhật
91 việc làm
Có nhiều đơn tuyển không được đăng tải vì lý do bảo mật, vui lòng liên hệ trực tiếp
số (84-4) 3 555 3980 để tìm hiểu các thông tin tuyển dụng khác.
09/03/2020 0 Tuyển dụng TTS cho đơn hàng xây dựng cầu đường
24/03/2020 1 Tuyển dụng TTS cho đơn hàng đào xới
19/03/2020 0 Tuyển dụng TTS cho đơn hàng cốp pha
11/03/2020 0 Tuyển dụng TTS cho đơn hàng giàn giáo
10/04/2020 1 Tuyển dụng TTS cho đơn hàng làm bánh mỳ
03/04/2020 1 Tuyển dụng TTS cho đơn hàng vắt sữa bò
30/08/2020 1 Tuyển dụng TTS cho đơn hàng xây dựng thanh gia cố
14/08/2020 2 Tuyển dụng TTS cho đơn hàng giàn giáo
18/08/2020 1 Tuyển dụng TTS cho đơn hàng đóng gói công nghiệp
20/08/2020 2 Tuyển dụng TTS cho đơn hàng Tokutei
07/08/2020 3 Tuyển dụng TTS cho đơn hàng cốp pha
08/09/2020 2 Tuyển dụng TTS cho đơn hàng chế biến thực phẩm
28/02/2020 1 Tuyển dụng TTS cho đơn hàng sửa chữa, bảo dưỡng ô tô
04/03/2020 2 Tuyển dụng TTS cho đơn hàng trồng dâu tây
04/03/2020 1 Tuyển dụng TTS cho đơn hàng thi công xây dựng vườn cảnh
04/03/2020 4 Tuyển dụng TTS cho đơn hàng may quần áo
02/06/2020 161 Tuyển dụng kỹ năng đặc định - Đơn hàng trồng và thu hoạch Cà Chua
01/06/2020 124 Tuyển dụng kỹ năng đặc định - Đơn hàng trồng và thu hoạch Dâu tây
20/06/2020 150 Tuyển dụng kỹ năng đặc định - Đơn hàng chế biến thực phẩm
22/07/2020 183 Tuyển dụng TTS đơn hàng Mộc xây dụng - Visa Kỹ năng đặc định

HỒ SƠ cần
chuẩn bị khi

Đăng ký

Tham gia
chương trình
Thực tập sinh

Tư vấn
qua
điện thoại
Gửi