Các đơn hàng làm việc tại nhật
169 việc làm
Có nhiều đơn tuyển không được đăng tải vì lý do bảo mật, vui lòng liên hệ trực tiếp
số (84-4) 3 555 3980 để tìm hiểu các thông tin tuyển dụng khác.
19/09/2022 0 Tuyển TTS cho đơn hàng gia công nhựa
19/09/2022 10 Tuyển TTS cho đơn hàng hoàn thiện nội thất
19/09/2022 31 Tuyển TTS cho đơn hàng chế biến thực phẩm và đồ ăn kèm
19/09/2022 14 Tuyển TTS cho đơn hàng phay tiện cnc
19/09/2022 0 Tuyển TTS cho đơn hàng hàn
19/09/2022 22 Tuyển TTS cho đơn hàng gia công nhựa
18/09/2022 0 Tuyển TTS cho đơn hàng chế biến thực phẩm
16/09/2022 10 Tuyển TTS cho đơn hàng thi công máy xây dựng
14/09/2022 10 Tuyển TTS cho đơn hàng hoàn thiện nội ngoại thất
15/09/2022 11 Tuyển TTS cho đơn hàng cốp pha, làm vườn, dọn dẹp
15/09/2022 0 Tuyển TTS cho đơn hàng thi công máy móc xây dựng
10/09/2022 0 Tuyển TTS cho đơn hàng thi công máy móc xây dựng
27/08/2022 23 Tuyển TTS cho đơn hàng giàn giáo
05/09/2022 10 Tuyển TTS cho đơn hàng dọn dẹp tòa nhà
27/08/2022 20 Tuyển TTS cho đơn hàng đóng gói pallet gỗ
28/08/2022 28 Tuyển TTS cho đơn hàng xây dựng tổng hợp
27/08/2022 19 Tuyển TTS cho đơn hàng gia công kim loại tấm xây dựng
27/08/2022 0 Tuyển TTS cho đơn hàng nông nghiệp
17/08/2022 44 Tuyển TTS cho đơn hàng quản lý phân loại hàng xuất siêu thị
17/08/2022 0 Tuyển TTS cho đơn hàng chế biến thực phẩm

HỒ SƠ cần
chuẩn bị khi

Đăng ký

Tham gia
chương trình
Thực tập sinh

Tư vấn
qua
điện thoại
Gửi