Công ty cổ phần thương mại và phát triển quốc tế IPM
Các đơn hàng làm việc tại nhật
259 việc làm
Có nhiều đơn tuyển không được đăng tải vì lý do bảo mật, vui lòng liên hệ trực tiếp
số (84-4) 3 555 3980 để tìm hiểu các thông tin tuyển dụng khác.
17/05/2023 0 Đơn Hàng Koma Raki - Nông Nghiệp
17/05/2023 0 TUYỂN TTS CHO ĐƠN HÀNG SẢN XUẤT LINH KIỆN Ô TÔ
17/05/2023 0 TUYỂN TTS CHO ĐƠN HÀNG MỘC CÔNG XƯỞNG
17/05/2023 51 TUYỂN TTS CHO ĐƠN HÀNG MỘC CÔNG XƯỞNG
17/05/2023 15 TUYỂN TTS CHO ĐƠN HÀNG MAY MẶC
17/05/2023 0 TUYỂN TTS CHO ĐƠN HÀNG TRỒNG VÀ THU HOẠCH DÂU TÂY
16/05/2023 23 TUYỂN TTS CHO ĐƠN HÀNG CHẾ BIẾN, ĐÓNG GÓI CƠM HỘP
11/05/2023 38 TUYỂN KỸ SƯ CHO ĐƠN HÀNG VẬN HÀNH MÁY
11/05/2023 16 TUYỂN TSS CHO ĐƠN HÀNG TRÁT
11/05/2023 0 TUYỂN TTS CHO ĐƠN HÀNG TIỆN
11/05/2023 0 TUYỂN TTS CHO ĐƠN HÀNG THI CÔNG MÁY XÂY DỰNG
11/05/2023 20 TUYỂN TTS CHO ĐƠN HÀNG THẠCH RAU CÂU
11/05/2023 15 TUYỂN TTS CHO ĐƠN HÀNG SẢN XUẤT ĐÓNG GÓI GẠCH BÊ TÔNG
10/05/2023 22 TUYỂN TTS CHO ĐƠN HÀNG TRỒNG HOA CÚC
10/05/2023 18 TUYỂN TTS CHO ĐƠN HÀNG TRỒNG HOA CÚC copy
10/05/2023 20 TUYỂN KỸ SƯ CHO ĐƠN HÀNG HÀN VÀ SƠN TÀU
10/05/2023 8 TUYỂN TOKUTEI CHO ĐƠN HÀNG CƠ KHÍ VÀ ĐIỆN TỬ
10/05/2023 15 TẢI TTS CHO ĐƠN HÀNG CHẾ BIẾN THỰC PHẨM TẠI NIIGATA
09/05/2023 15 TUYỂN TTS CHO ĐƠN HÀNG HÀNH HẸ
09/05/2023 31 TUYỂN TTS CHO ĐƠN HÀNG DÁN GIẤY TƯỜNG

HỒ SƠ cần
chuẩn bị khi

Đăng ký

Tham gia
chương trình
Thực tập sinh

Tư vấn
qua
điện thoại
Gửi