Công ty cổ phần thương mại và phát triển quốc tế IPM
日本での技能実習生採用社一覧
9 仕事
情報の緊密監理によりホームページに載せない募集要項があり、直接ご連絡お願いします
(84-4) 3 555 3980 他の募集要項を調べるのに
15/01/2019 798 KỸ SƯ KỸ THUẬT ROBOT -TỰ ĐỘNG HÓA
15/01/2019 663 KỸ SƯ PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG ROBOT
09/01/2019 786 [XKLD] TUYỂN GẤP 30 NAM & NỮ GIA CÔNG GHẾ XE HƠI
03/12/2018 564 [XKLD] TUYỂN GẤP 15 NỮ LÀM BÁNH NGỌT
02/12/2018 563 [VIỆC LÀM TẠI NHẬT] CẤY GHÉP CÂY TRỒNG VÀ THU HOẠCH NÔNG SẢN
01/12/2018 560 [XKLD] TUYỂN GẦN 45 NAM GIA CÔNG CƠ KHÍ CHÍNH XÁC
06/12/2018 581 [VIỆC LÀM TẠI NHẬT] TUYỂN 12 NỮ CHẾ BIẾN THỊT NƯỚNG CHO NHÀ HÀNG - 1 NĂM
13/12/2018 472 [XKLD] TUYỂN GẤP 20 NAM & NỮ CHẾ BIẾN, KIỂM TRA, SẢN XUẤT PHỤ GIA THỰC PHẨM
07/12/2018 557 [VIỆC LÀM TẠI NHẬT] TUYỂN 20 NAM ĐÓNG GÓI CÔNG NGHIỆP

必要な書類
必要な準備

申し込み

応募
プログラム
技能実習生

問い合わせ

điện thoại
送信