Xin cấp Visa và đi Nhật Bản của người Việt Nam : Bắt đầu tiếp nhận từ cuối tháng 7/2020 ( Biện pháp từng bước hướng tới việc tái mở cửa quốc tế )

23/07/2020                                 38
Xin cấp Visa và đi Nhật Bản của người Việt Nam : Bắt đầu tiếp nhận từ cuối tháng 7/2020 ( Biện pháp từng bước hướng tới việc tái mở cửa quốc tế )

Xin cấp Visa và đi Nhật Bản của người Việt Nam : Bắt đầu tiếp nhận từ cuối tháng 7/2020 ( Biện pháp từng bước hướng tới việc tái mở cửa quốc tế )

 Căn cứ vào Biện pháp từng bước hướng tới việc tái mở cửa đi lại quốc tế , tại Việt Nam chúng tôi sẽ bắt đầu tiếp nhận hồ sơ xin cấp mới visa v.v. cho một số đối tượng kể từ cuối tháng 07/2020.
Trong trường hợp người Việt Nam có nguyện vọng sử dụng “Residence Track” của biện pháp này nhập cảnh mới hoặc tái nhập cảnh Nhật Bản thì đề nghị xin cấp mới thị thực (Visa) hoặc Giấy xác nhận nộp hồ sơ liên quan đến việc tái nhập quốc như mục I dưới đây. Visa đã được Đại Sứ Quán Nhật Bản tại Việt Nam cấp cho đến ngày 27/03/2020 sẽ tiếp tục tạm dừng hiệu lực. Hơn nữa, trong trường hợp được cấp visa mới theo biện pháp này thì visa đã được cấp trước đó sẽ mất hiệu lực
※Việc vận hành “Business Track” đang đàm phán với chính phủ Việt Nam nên hiện nay chưa thể áp dụng.
- Residence Track: Sau khi nhập cảnh Nhật Bản cần phải tự cách ly 14 ngày tại nhà v.v.
- Business Track: Kể cả trong thời gian cách ly tại nhà v.v. 14 ngày thì cũng có thể hoạt động dưới hình thức được giới hạn trong phạm vi hành động.
 Ngoài ra, sau khi được cấp mới thị thực (Visa) hoặc Giấy xác nhận nộp hồ sơ liên quan đến việc tái nhập quốc, thì đối với việc sang Nhật Bản thực tế phải có thêm điều kiện là tuân thủ biện pháp phòng dịch bổ sung nhằm tăng cường kiểm dịch cho Biện pháp đối sách biên giới hiện hành như mục II.

 

I Về việc xin cấp visa và Giấy xác nhận nộp hồ sơ liên quan đến việc tái nhập quốc

Đối tượng

Người mang quốc tịch Việt Nam, sinh sống trong nước Việt Nam, sử dụng chuyến bay thẳng giữa Việt Nam và Nhật Bản và đáp ứng các điều kiện sau đây.
(1) Xin cấp mới visa
Người có mục đích nhập cảnh Nhật Bản tương ứng với mục a) hoặc b) sau đây.
a) Mục đích thương mại ngắn hạn (Chỉ cấp visa hiệu lực 01 lần)
    Đi Nhật Bản để thực hiện các hoạt động không nhận thù lao có số ngày lưu trú tại Nhật Bản là trong vòng 90 ngày như liên hệ công việc, đàm phán, ký kết hợp đồng, hậu mãi,
    tuyên truyền, điều tra thị trường v.v.
b) Mục đích lao động, lưu trú dài hạn với các tư cách lưu trú tương ứng sau đây.

 • [Kinh doanh/Quản lý]
 • [Thuyên chuyển công tác nội bộ]
 • [Kỹ sư/Trí thức/Nghiệp vụ quốc tế]
 • [Điều dưỡng]
 • [Lao động có trình độ cao]
 • [Hoạt động đặc định] (Khởi nghiệp)
 • [Hoạt động đặc định] (Hộ lý, Điều dưỡng EPA; Ứng viên Hộ lý, Ứng viên Điều dưỡng EPA)

(2) Xin cấp Giấy xác nhận nộp hồ sơ liên quan đến việc tái nhập quốc
Người có tư cách lưu trú tương ứng sau đây đã xuất cảnh khỏi Nhật Bản bằng cách xin Giấy phép tái nhập quốc (Bao gồm cả Giấy phép tái nhập quốc tự động).

 • [Kinh doanh/Quản lý]
 • [Thuyên chuyển công tác nội bộ]
 • [Kỹ sư/Trí thức/Nghiệp vụ quốc tế]
 • [Điều dưỡng]
 • [Lao động có trình độ cao]
 • [Hoạt động đặc định] (Khởi nghiệp)
NHẬP EMAIL CỦA BẠN VÀO ĐÂY ĐỂ NHẬN BẢN TIN VỀ CÁC CHƯƠNG TRÌNH HỘI THẢO, CÁC THÔNG TIN, KINH NGHIỆM SỐNG, VĂN HÓA NHẬT BẢN TỪ IPM.
Tin cùng chuyên mục
Tin mới

HỒ SƠ cần
chuẩn bị khi

Đăng ký

Tham gia
chương trình
Thực tập sinh

Tư vấn
qua
điện thoại
Gửi