Tuyển sinh & Chiêu sinh
3 việc làm
Có nhiều đơn tuyển không được đăng tải vì lý do bảo mật, vui lòng liên hệ trực tiếp
số (84-4) 3 555 3980 để tìm hiểu các thông tin tuyển dụng khác.
19/07/2019 72 Khai giảng khóa học tiếng nhật sơ cấp Tháng 7, 8/2019
01/11/2019 60 Khai giảng khóa học tiếng nhật sơ cấp Tháng 11/2019
15/11/2019 106 Tuyển sinh du học nhật bản T10/2019

HỒ SƠ cần
chuẩn bị khi

Đăng ký

Tham gia
chương trình
Thực tập sinh

Tư vấn
qua
điện thoại
Gửi