Tuyển sinh & Chiêu sinh
13 việc làm
Có nhiều đơn tuyển không được đăng tải vì lý do bảo mật, vui lòng liên hệ trực tiếp
số (84-4) 3 555 3980 để tìm hiểu các thông tin tuyển dụng khác.
18/09/2020 202 Luyện thi tiếng Nhật N4 - 08/2020
18/09/2020 168 IPM ra mắt khóa luyện thi KNĐĐ
18/09/2020 195 Luyện thi tiếng Nhật N4 tháng 04/2020
01/06/2020 165 Khai giảng khóa học tiếng nhật trung cap Tháng 6,7/2020
03/04/2020 171 Khai giảng khóa học tiếng nhật trung cấp Tháng 4,5/2020
01/12/2019 169 Khai giảng khóa học tiếng nhật trung cấp Tháng 12/2019
31/10/2019 155 Khai giảng khóa học tiếng nhật trung cấp Tháng 11/2019
01/06/2020 242 Khai giảng khóa học tiếng nhật sơ cấp Tháng 6,7/2020
01/04/2020 176 Khai giảng khóa học tiếng nhật sơ cấp Tháng 4,5/2020
01/12/2019 215 Khai giảng khóa học tiếng nhật sơ cấp Tháng 12/2019
19/07/2019 323 Khai giảng khóa học tiếng nhật sơ cấp Tháng 7, 8/2019
01/11/2019 264 Khai giảng khóa học tiếng nhật sơ cấp Tháng 11/2019
15/11/2019 418 Tuyển sinh du học nhật bản T10/2019

HỒ SƠ cần
chuẩn bị khi

Đăng ký

Tham gia
chương trình
Thực tập sinh

Tư vấn
qua
điện thoại
Gửi