Tầng 4, toà nhà đa năng, số 169, đường Nguyễn Ngọc Vũ, quận Cầu Giấy, Hà Nội

Bạn có thể tự túc liên hệ công ty tại Nhật, nếu trúng tuyển thì thường phía công ty tuyển dụng sẽ làm hồ sơ xin cấp tư cách lưu trú cho bạn. Vì đi theo hợp đồng cá nhân nên bạn phải đầy đủ các điều kiện cùng các thủ tục theo quy định:

  • 1. Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ.
  • 2. Tự nguyện đi làm việc ở nước ngoài.
  • 3. Có ý thức chấp hành pháp luật, tư cách đạo đức tốt.
  • 4. Đủ sức khỏe theo quy định của pháp luật Việt Nam và yêu cầu nước tiếp nhận.
  • 5. Không thuộc trường hợp cấm xuất cảnh theo quy định của pháp luật Việt Nam.
  • 6. Có hợp đồng lao động với công ty tiếp nhận phù hợp với quy định của pháp luật Việt Nam, pháp luật của nước mà người lao động đến làm việc.
  • 7. Có giấy xác nhận đăng ký hợp đồng lao động với công ty tiếp nhận của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội nơi người lao động thường trú.

HỒ SƠ cần
chuẩn bị khi

Đăng ký

Tham gia
chương trình
Thực tập sinh

Tư vấn
qua
điện thoại
Gửi