Việc làm tại nhật bản đang tuyển
71 việc làm
Có nhiều đơn tuyển không được đăng tải vì lý do bảo mật, vui lòng liên hệ trực tiếp
số (84-4) 3 555 3980 để tìm hiểu các thông tin tuyển dụng khác.
17/12/2019 34 Tuyển dụng TTS đơn hàng Chế biến thực phẩm - Visa Kỹ năng đặc định
17/12/2019 27 Tuyển dụng TTS cho đơn hàng Dọn dẹp tòa nhà
17/12/2019 21 Tuyển dụng TTS cho đơn hàng Gia công nhựa
19/07/2019 32 Khai giảng khóa học tiếng nhật sơ cấp Tháng 7, 8/2019
01/11/2019 27 Khai giảng khóa học tiếng nhật sơ cấp Tháng 11/2019
15/11/2019 47 Tuyển sinh du học nhật bản T10/2019
16/09/2019 42 Tuyển dụng TTS cho đơn hàng Buộc Thép
25/09/2019 36 Tuyển dụng TTS cho đơn hàng May
13/09/2019 33 Tuyển dụng TTS cho đơn hàng Lắp đặt đường ống
06/09/2019 36 Tuyển dụng TTS cho đơn hàng Hàn
22/08/2019 27 Tuyển dụng TTS cho đơn hàng Đóng gói Đá vườn cảnh
20/08/2019 37 Tuyển dụng TTS cho đơn hàng Đào xới xây dựng
05/08/2019 113 Tuyển Dụng 01 Nam Kỹ Sư Cho Đơn Hàng Dập Cơ Khí
05/08/2019 84 Tuyển Dụng 01 Nam Kỹ Sư Cho Đơn Hàng Cơ Khí
05/08/2019 71 Tuyển Dụng 02 Nam Cho Đơn Hàng Kỹ Sư Hàn
05/08/2019 66 Tuyển Dụng 02 Nam Cho Đơn Hàng Kỹ Sư Cầu Đường
02/08/2019 85 Tuyển Dụng 12 Nữ Cho Đơn Hàng Chế Biến Sò Điệp
02/08/2019 78 Tuyển Dụng 04 Nam Cho Đơn Hàng Hàn
02/08/2019 75 Tuyển Dụng 02 Nam Cho Đơn Hàng Hoàn Thiện Nội Thất
01/08/2019 80 Tuyển Dụng 06 Nữ Cho Đơn Hàng Chế Biến Thực Phẩm

HỒ SƠ cần
chuẩn bị khi

Đăng ký

Tham gia
chương trình
Thực tập sinh

Tư vấn
qua
điện thoại
Gửi