Việc làm tại nhật bản đang tuyển
68 việc làm
Có nhiều đơn tuyển không được đăng tải vì lý do bảo mật, vui lòng liên hệ trực tiếp
số (84-4) 3 555 3980 để tìm hiểu các thông tin tuyển dụng khác.
19/07/2019 10 Khai giảng khóa học tiếng nhật sơ cấp Tháng 7, 8/2019
01/11/2019 10 Khai giảng khóa học tiếng nhật sơ cấp Tháng 11/2019
15/11/2019 17 Tuyển sinh du học nhật bản T10/2019
16/09/2019 17 Tuyển dụng TTS cho đơn hàng Buộc Thép
25/09/2019 14 Tuyển dụng TTS cho đơn hàng May
13/09/2019 11 Tuyển dụng TTS cho đơn hàng Lắp đặt đường ống
06/09/2019 16 Tuyển dụng TTS cho đơn hàng Hàn
22/08/2019 8 Tuyển dụng TTS cho đơn hàng Đóng gói Đá vườn cảnh
20/08/2019 17 Tuyển dụng TTS cho đơn hàng Đào xới xây dựng
05/08/2019 89 Tuyển Dụng 01 Nam Kỹ Sư Cho Đơn Hàng Dập Cơ Khí
05/08/2019 64 Tuyển Dụng 01 Nam Kỹ Sư Cho Đơn Hàng Cơ Khí
05/08/2019 51 Tuyển Dụng 02 Nam Cho Đơn Hàng Kỹ Sư Hàn
05/08/2019 42 Tuyển Dụng 02 Nam Cho Đơn Hàng Kỹ Sư Cầu Đường
02/08/2019 65 Tuyển Dụng 12 Nữ Cho Đơn Hàng Chế Biến Sò Điệp
02/08/2019 59 Tuyển Dụng 04 Nam Cho Đơn Hàng Hàn
02/08/2019 51 Tuyển Dụng 02 Nam Cho Đơn Hàng Hoàn Thiện Nội Thất
01/08/2019 54 Tuyển Dụng 06 Nữ Cho Đơn Hàng Chế Biến Thực Phẩm
01/08/2019 57 Tuyển Dụng 02 Nam Cho Đơn Hàng Gia Công Cơ Khí
01/08/2019 46 Tuyển Dụng 03 Nữ Cho Đơn Hàng Giặt Là
11/07/2019 60 Tuyển Dụng 02 Nam Cho Đơn Hàng Nhôm Kính Làm Việc Tại Mie

HỒ SƠ cần
chuẩn bị khi

Đăng ký

Tham gia
chương trình
Thực tập sinh

Tư vấn
qua
điện thoại
Gửi