Việc làm tại nhật bản đang tuyển
99 việc làm
Có nhiều đơn tuyển không được đăng tải vì lý do bảo mật, vui lòng liên hệ trực tiếp
số (84-4) 3 555 3980 để tìm hiểu các thông tin tuyển dụng khác.
18/09/2020 60 Luyện thi tiếng Nhật N4 - 08/2020
18/09/2020 55 IPM ra mắt khóa luyện thi KNĐĐ
18/09/2020 56 Luyện thi tiếng Nhật N4 tháng 04/2020
01/06/2020 59 Khai giảng khóa học tiếng nhật trung cap Tháng 6,7/2020
03/04/2020 56 Khai giảng khóa học tiếng nhật trung cấp Tháng 4,5/2020
01/12/2019 57 Khai giảng khóa học tiếng nhật trung cấp Tháng 12/2019
31/10/2019 51 Khai giảng khóa học tiếng nhật trung cấp Tháng 11/2019
02/06/2020 84 Tuyển dụng kỹ năng đặc định - Đơn hàng trồng và thu hoạch Cà Chua
01/06/2020 63 Tuyển dụng kỹ năng đặc định - Đơn hàng trồng và thu hoạch Dâu tây
20/06/2020 77 Tuyển dụng kỹ năng đặc định - Đơn hàng chế biến thực phẩm
01/06/2020 93 Khai giảng khóa học tiếng nhật sơ cấp Tháng 6,7/2020
01/04/2020 54 Khai giảng khóa học tiếng nhật sơ cấp Tháng 4,5/2020
01/12/2019 81 Khai giảng khóa học tiếng nhật sơ cấp Tháng 12/2019
22/07/2020 104 Tuyển dụng TTS đơn hàng Mộc xây dụng - Visa Kỹ năng đặc định
06/02/2020 190 Tuyển dụng TTS cho đơn hàng trồng hòa cẩm tú cầu
12/02/2020 135 Tuyển dụng TTS cho đơn hàng chăn nuôi
11/02/2020 168 Tuyển dụng TTS cho đơn hàng giấy dán tường
10/02/2020 136 Tuyển dụng TTS cho đơn hàng bảo dưỡng máy
08/02/2020 142 Tuyển dụng TTS cho đơn hàng Đóng gói sản phẩm Sơn
14/02/2020 120 Tuyển dụng TTS cho đơn hàng trồng hoa Cúc

HỒ SƠ cần
chuẩn bị khi

Đăng ký

Tham gia
chương trình
Thực tập sinh

Tư vấn
qua
điện thoại
Gửi