Việc làm tại nhật bản đang tuyển
59 việc làm
Có nhiều đơn tuyển không được đăng tải vì lý do bảo mật, vui lòng liên hệ trực tiếp
số (84-4) 3 555 3980 để tìm hiểu các thông tin tuyển dụng khác.
05/08/2019 58 Tuyển Dụng 01 Nam Kỹ Sư Cho Đơn Hàng Dập Cơ Khí
05/08/2019 36 Tuyển Dụng 01 Nam Kỹ Sư Cho Đơn Hàng Cơ Khí
05/08/2019 33 Tuyển Dụng 02 Nam Cho Đơn Hàng Kỹ Sư Hàn
05/08/2019 24 Tuyển Dụng 02 Nam Cho Đơn Hàng Kỹ Sư Cầu Đường
02/08/2019 39 Tuyển Dụng 12 Nữ Cho Đơn Hàng Chế Biến Sò Điệp
02/08/2019 36 Tuyển Dụng 04 Nam Cho Đơn Hàng Hàn
02/08/2019 32 Tuyển Dụng 02 Nam Cho Đơn Hàng Hoàn Thiện Nội Thất
01/08/2019 40 Tuyển Dụng 06 Nữ Cho Đơn Hàng Chế Biến Thực Phẩm
01/08/2019 36 Tuyển Dụng 02 Nam Cho Đơn Hàng Gia Công Cơ Khí
01/08/2019 32 Tuyển Dụng 03 Nữ Cho Đơn Hàng Giặt Là
11/07/2019 38 Tuyển Dụng 02 Nam Cho Đơn Hàng Nhôm Kính Làm Việc Tại Mie
11/07/2019 38 Tuyển Dụng 02 Nam Cho Đơn Hàng Giấy Dán Tường Làm Việc Tại Saitama
11/07/2019 37 Tuyển Dụng 03 Nam Cho Đơn Hàng Cốp Pha Làm Việc Tại Saitama
11/07/2019 34 Tuyển Dụng 03 Nam Cho Đơn Hàng Đóng Sách Làm Việc Tại Saitama
11/07/2019 27 Tuyển Dụng 01 Nam Cho Đơn Hàng Sơn Nhà Làm Việc tại Hokkaido
11/07/2019 33 Tuyển Dụng 01 Nam Cho Đơn Hàng Mộc Công Xưởng Làm Việc Tại Miyagi
27/06/2019 40 Tuyển Dụng 02 Nam Cho Đơn Hàng Buộc Thép
27/06/2019 41 Tuyển Dụng 03 Nữ Cho Đơn Hàng May Quần Áo
26/06/2019 43 Tuyển Dụng 02 Nữ Cho Đơn Hàng Gia Công, Đóng Gói Sản Phẩm Nhựa
25/06/2019 0 Tuyển Dụng 01 Nam Cho Đơn Hàng Nông Nghiệp

HỒ SƠ cần
chuẩn bị khi

Đăng ký

Tham gia
chương trình
Thực tập sinh

Tư vấn
qua
điện thoại
Gửi