Việc làm tại nhật bản đang tuyển
99 việc làm
Có nhiều đơn tuyển không được đăng tải vì lý do bảo mật, vui lòng liên hệ trực tiếp
số (84-4) 3 555 3980 để tìm hiểu các thông tin tuyển dụng khác.
18/09/2020 10 Luyện thi tiếng Nhật N4 - 08/2020
18/09/2020 8 IPM ra mắt khóa luyện thi KNĐĐ
18/09/2020 7 Luyện thi tiếng Nhật N4 tháng 04/2020
01/06/2020 15 Khai giảng khóa học tiếng nhật trung cap Tháng 6,7/2020
03/04/2020 16 Khai giảng khóa học tiếng nhật trung cấp Tháng 4,5/2020
01/12/2019 16 Khai giảng khóa học tiếng nhật trung cấp Tháng 12/2019
31/10/2019 15 Khai giảng khóa học tiếng nhật trung cấp Tháng 11/2019
02/06/2020 29 Tuyển dụng kỹ năng đặc định - Đơn hàng trồng và thu hoạch Cà Chua
01/06/2020 21 Tuyển dụng kỹ năng đặc định - Đơn hàng trồng và thu hoạch Dâu tây
20/06/2020 25 Tuyển dụng kỹ năng đặc định - Đơn hàng chế biến thực phẩm
01/06/2020 35 Khai giảng khóa học tiếng nhật sơ cấp Tháng 6,7/2020
01/04/2020 17 Khai giảng khóa học tiếng nhật sơ cấp Tháng 4,5/2020
01/12/2019 30 Khai giảng khóa học tiếng nhật sơ cấp Tháng 12/2019
22/07/2020 43 Tuyển dụng TTS đơn hàng Mộc xây dụng - Visa Kỹ năng đặc định
06/02/2020 120 Tuyển dụng TTS cho đơn hàng trồng hòa cẩm tú cầu
12/02/2020 90 Tuyển dụng TTS cho đơn hàng chăn nuôi
11/02/2020 116 Tuyển dụng TTS cho đơn hàng giấy dán tường
10/02/2020 86 Tuyển dụng TTS cho đơn hàng bảo dưỡng máy
08/02/2020 82 Tuyển dụng TTS cho đơn hàng Đóng gói sản phẩm Sơn
14/02/2020 78 Tuyển dụng TTS cho đơn hàng trồng hoa Cúc

HỒ SƠ cần
chuẩn bị khi

Đăng ký

Tham gia
chương trình
Thực tập sinh

Tư vấn
qua
điện thoại
Gửi