Việc làm tại nhật bản đang tuyển
100 việc làm
Có nhiều đơn tuyển không được đăng tải vì lý do bảo mật, vui lòng liên hệ trực tiếp
số (84-4) 3 555 3980 để tìm hiểu các thông tin tuyển dụng khác.
09/03/2021 32 Tuyển nhân viên đối ngoại tiếng Nhật tại Hà Nội
18/09/2020 114 Luyện thi tiếng Nhật N4 - 08/2020
18/09/2020 100 IPM ra mắt khóa luyện thi KNĐĐ
18/09/2020 109 Luyện thi tiếng Nhật N4 tháng 04/2020
01/06/2020 102 Khai giảng khóa học tiếng nhật trung cap Tháng 6,7/2020
03/04/2020 105 Khai giảng khóa học tiếng nhật trung cấp Tháng 4,5/2020
01/12/2019 103 Khai giảng khóa học tiếng nhật trung cấp Tháng 12/2019
31/10/2019 93 Khai giảng khóa học tiếng nhật trung cấp Tháng 11/2019
02/06/2020 148 Tuyển dụng kỹ năng đặc định - Đơn hàng trồng và thu hoạch Cà Chua
01/06/2020 114 Tuyển dụng kỹ năng đặc định - Đơn hàng trồng và thu hoạch Dâu tây
20/06/2020 138 Tuyển dụng kỹ năng đặc định - Đơn hàng chế biến thực phẩm
01/06/2020 153 Khai giảng khóa học tiếng nhật sơ cấp Tháng 6,7/2020
01/04/2020 103 Khai giảng khóa học tiếng nhật sơ cấp Tháng 4,5/2020
01/12/2019 126 Khai giảng khóa học tiếng nhật sơ cấp Tháng 12/2019
22/07/2020 168 Tuyển dụng TTS đơn hàng Mộc xây dụng - Visa Kỹ năng đặc định
06/02/2020 266 Tuyển dụng TTS cho đơn hàng trồng hòa cẩm tú cầu
12/02/2020 183 Tuyển dụng TTS cho đơn hàng chăn nuôi
11/02/2020 229 Tuyển dụng TTS cho đơn hàng giấy dán tường
10/02/2020 193 Tuyển dụng TTS cho đơn hàng bảo dưỡng máy
08/02/2020 200 Tuyển dụng TTS cho đơn hàng Đóng gói sản phẩm Sơn

HỒ SƠ cần
chuẩn bị khi

Đăng ký

Tham gia
chương trình
Thực tập sinh

Tư vấn
qua
điện thoại
Gửi