Tầng 4, toà nhà đa năng, số 169, đường Nguyễn Ngọc Vũ, quận Cầu Giấy, Hà Nội

Gương thành công

Từ Thực tập sinh Nhật Bản đến “người nổi tiếng”

26/12/2018  35
Từ Thực tập sinh Nhật Bản đến “người nổi tiếng”

HỒ SƠ cần
chuẩn bị khi

Đăng ký

Tham gia
chương trình
Thực tập sinh

Tư vấn
qua
điện thoại
Gửi