Tầng 4, toà nhà đa năng, số 169, đường Nguyễn Ngọc Vũ, quận Cầu Giấy, Hà Nội

Cầu nối Việt - Nhật

Khi niềm tin đủ lớn: 03 anh em cùng đi Nhật làm việc

26/12/2018  40
Khi niềm tin đủ lớn: 03 anh em cùng đi Nhật làm việc

HỒ SƠ cần
chuẩn bị khi

Đăng ký

Tham gia
chương trình
Thực tập sinh

Tư vấn
qua
điện thoại
Gửi