Các đơn hàng làm việc tại nhật
62 việc làm
Có nhiều đơn tuyển không được đăng tải vì lý do bảo mật, vui lòng liên hệ trực tiếp
số (84-4) 3 555 3980 để tìm hiểu các thông tin tuyển dụng khác.
16/09/2019 0 Tuyển dụng TTS cho đơn hàng Buộc Thép
25/09/2019 0 Tuyển dụng TTS cho đơn hàng May
13/09/2019 0 Tuyển dụng TTS cho đơn hàng Lắp đặt đường ống
06/09/2019 3 Tuyển dụng TTS cho đơn hàng Hàn
22/08/2019 0 Tuyển dụng TTS cho đơn hàng Đóng gói Đá vườn cảnh
20/08/2019 3 Tuyển dụng TTS cho đơn hàng Đào xới xây dựng
05/08/2019 83 Tuyển Dụng 01 Nam Kỹ Sư Cho Đơn Hàng Dập Cơ Khí
05/08/2019 49 Tuyển Dụng 01 Nam Kỹ Sư Cho Đơn Hàng Cơ Khí
05/08/2019 43 Tuyển Dụng 02 Nam Cho Đơn Hàng Kỹ Sư Hàn
05/08/2019 34 Tuyển Dụng 02 Nam Cho Đơn Hàng Kỹ Sư Cầu Đường
02/08/2019 54 Tuyển Dụng 12 Nữ Cho Đơn Hàng Chế Biến Sò Điệp
02/08/2019 50 Tuyển Dụng 04 Nam Cho Đơn Hàng Hàn
02/08/2019 42 Tuyển Dụng 02 Nam Cho Đơn Hàng Hoàn Thiện Nội Thất
01/08/2019 46 Tuyển Dụng 06 Nữ Cho Đơn Hàng Chế Biến Thực Phẩm
01/08/2019 48 Tuyển Dụng 02 Nam Cho Đơn Hàng Gia Công Cơ Khí
01/08/2019 39 Tuyển Dụng 03 Nữ Cho Đơn Hàng Giặt Là
11/07/2019 46 Tuyển Dụng 02 Nam Cho Đơn Hàng Nhôm Kính Làm Việc Tại Mie
11/07/2019 49 Tuyển Dụng 02 Nam Cho Đơn Hàng Giấy Dán Tường Làm Việc Tại Saitama
11/07/2019 45 Tuyển Dụng 03 Nam Cho Đơn Hàng Cốp Pha Làm Việc Tại Saitama
11/07/2019 41 Tuyển Dụng 03 Nam Cho Đơn Hàng Đóng Sách Làm Việc Tại Saitama

HỒ SƠ cần
chuẩn bị khi

Đăng ký

Tham gia
chương trình
Thực tập sinh

Tư vấn
qua
điện thoại
Gửi