Tầng 4, toà nhà đa năng, số 169, đường Nguyễn Ngọc Vũ, quận Cầu Giấy, Hà Nội
Các đơn hàng làm việc tại nhật
46 việc làm
Có nhiều đơn tuyển không được đăng tải vì lý do bảo mật, vui lòng liên hệ trực tiếp
số (84-4) 3 555 3980 để tìm hiểu các thông tin tuyển dụng khác.
11/07/2019 6 Tuyển Dụng 02 Nam Cho Đơn Hàng Nhôm Kính Làm Việc Tại Mie
11/07/2019 5 Tuyển Dụng 02 Nam Cho Đơn Hàng Giấy Dán Tường Làm Việc Tại Saitama
11/07/2019 5 Tuyển Dụng 03 Nam Cho Đơn Hàng Cốp Pha Làm Việc Tại Saitama
11/07/2019 8 Tuyển Dụng 03 Nam Cho Đơn Hàng Đóng Sách Làm Việc Tại Saitama
11/07/2019 4 Tuyển Dụng 01 Nam Cho Đơn Hàng Sơn Nhà Làm Việc tại Hokkaido
11/07/2019 6 Tuyển Dụng 01 Nam Cho Đơn Hàng Mộc Công Xưởng Làm Việc Tại Miyagi
27/06/2019 12 Tuyển Dụng 02 Nam Cho Đơn Hàng Buộc Thép
27/06/2019 12 Tuyển Dụng 03 Nữ Cho Đơn Hàng May Quần Áo
26/06/2019 14 Tuyển Dụng 02 Nữ Cho Đơn Hàng Gia Công, Đóng Gói Sản Phẩm Nhựa
25/06/2019 0 Tuyển Dụng 01 Nam Cho Đơn Hàng Nông Nghiệp
18/06/2019 19 Tuyển Dụng 03 Nam Cho Đơn Hàng Nông Nghiệp Làm Việc tại Chiba
18/06/2019 18 Tuyển Dụng 01 Nam Cho Đơn Hàng Xây Dựng Tổng Hợp Làm Việc tại Kanagawa
18/06/2019 18 Tuyển Dụng 02 Nam Cho Đơn Hàng Giấy Dán Tường Làm Việc Tại Nigata
17/06/2019 17 Tuyển Dụng 01 Nam Cho Đơn Hàng Buộc Thép Làm Việc tại Tokyo
17/06/2019 14 Tuyển Dụng 01 Nam Cho Đơn Hàng Sơn Làm Việc tại Hokkaido
07/06/2019 29 Tuyển Dụng 02 Nam Cho Đơn Hàng Làm Đường
07/06/2019 49 Tuyển Dụng 01 Nam Cho Đơn Hàng Nông Nghiệp
06/06/2019 24 Tuyển Dụng 03 Nam Cho Đơn Hàng Chăn Nuôi
05/06/2019 24 Tuyển Dụng 04 Nữ Cho Đơn Hàng Phay Cơ Khí
05/06/2019 21 Tuyển Dụng 09 Nữ Cho Đơn Hàng Dọn Dẹp

HỒ SƠ cần
chuẩn bị khi

Đăng ký

Tham gia
chương trình
Thực tập sinh

Tư vấn
qua
điện thoại
Gửi