Các đơn hàng làm việc tại nhật
75 việc làm
Có nhiều đơn tuyển không được đăng tải vì lý do bảo mật, vui lòng liên hệ trực tiếp
số (84-4) 3 555 3980 để tìm hiểu các thông tin tuyển dụng khác.
02/06/2020 148 Tuyển dụng kỹ năng đặc định - Đơn hàng trồng và thu hoạch Cà Chua
01/06/2020 114 Tuyển dụng kỹ năng đặc định - Đơn hàng trồng và thu hoạch Dâu tây
20/06/2020 138 Tuyển dụng kỹ năng đặc định - Đơn hàng chế biến thực phẩm
22/07/2020 168 Tuyển dụng TTS đơn hàng Mộc xây dụng - Visa Kỹ năng đặc định
06/02/2020 266 Tuyển dụng TTS cho đơn hàng trồng hòa cẩm tú cầu
12/02/2020 183 Tuyển dụng TTS cho đơn hàng chăn nuôi
11/02/2020 229 Tuyển dụng TTS cho đơn hàng giấy dán tường
10/02/2020 193 Tuyển dụng TTS cho đơn hàng bảo dưỡng máy
08/02/2020 200 Tuyển dụng TTS cho đơn hàng Đóng gói sản phẩm Sơn
14/02/2020 181 Tuyển dụng TTS cho đơn hàng trồng hoa Cúc
17/12/2019 224 Tuyển dụng TTS đơn hàng Chế biến thực phẩm - Visa Kỹ năng đặc định
17/12/2019 217 Tuyển dụng TTS cho đơn hàng Dọn dẹp tòa nhà
17/12/2019 222 Tuyển dụng TTS cho đơn hàng Gia công nhựa
16/09/2019 277 Tuyển dụng TTS cho đơn hàng Buộc Thép
25/09/2019 246 Tuyển dụng TTS cho đơn hàng May
13/09/2019 197 Tuyển dụng TTS cho đơn hàng Lắp đặt đường ống
06/09/2019 227 Tuyển dụng TTS cho đơn hàng Hàn
22/08/2019 186 Tuyển dụng TTS cho đơn hàng Đóng gói Đá vườn cảnh
20/08/2019 205 Tuyển dụng TTS cho đơn hàng Đào xới xây dựng
05/08/2019 348 Tuyển Dụng 01 Nam Kỹ Sư Cho Đơn Hàng Dập Cơ Khí

HỒ SƠ cần
chuẩn bị khi

Đăng ký

Tham gia
chương trình
Thực tập sinh

Tư vấn
qua
điện thoại
Gửi