Các đơn hàng làm việc tại nhật
70 việc làm
Có nhiều đơn tuyển không được đăng tải vì lý do bảo mật, vui lòng liên hệ trực tiếp
số (84-4) 3 555 3980 để tìm hiểu các thông tin tuyển dụng khác.
06/02/2020 24 Tuyển dụng TTS cho đơn hàng trồng hòa cẩm tú cầu
12/02/2020 19 Tuyển dụng TTS cho đơn hàng chăn nuôi
11/02/2020 24 Tuyển dụng TTS cho đơn hàng giấy dán tường
10/02/2020 23 Tuyển dụng TTS cho đơn hàng bảo dưỡng máy
08/02/2020 18 Tuyển dụng TTS cho đơn hàng Đóng gói sản phẩm Sơn
14/02/2020 20 Tuyển dụng TTS cho đơn hàng trồng hoa Cúc
17/12/2019 73 Tuyển dụng TTS cho đơn hàng Dọn dẹp tòa nhà
17/12/2019 58 Tuyển dụng TTS cho đơn hàng Gia công nhựa
16/09/2019 70 Tuyển dụng TTS cho đơn hàng Buộc Thép
25/09/2019 63 Tuyển dụng TTS cho đơn hàng May
13/09/2019 64 Tuyển dụng TTS cho đơn hàng Lắp đặt đường ống
06/09/2019 63 Tuyển dụng TTS cho đơn hàng Hàn
22/08/2019 55 Tuyển dụng TTS cho đơn hàng Đóng gói Đá vườn cảnh
20/08/2019 62 Tuyển dụng TTS cho đơn hàng Đào xới xây dựng
05/08/2019 147 Tuyển Dụng 01 Nam Kỹ Sư Cho Đơn Hàng Dập Cơ Khí
05/08/2019 125 Tuyển Dụng 01 Nam Kỹ Sư Cho Đơn Hàng Cơ Khí
05/08/2019 101 Tuyển Dụng 02 Nam Cho Đơn Hàng Kỹ Sư Hàn
05/08/2019 96 Tuyển Dụng 02 Nam Cho Đơn Hàng Kỹ Sư Cầu Đường
02/08/2019 106 Tuyển Dụng 12 Nữ Cho Đơn Hàng Chế Biến Sò Điệp
02/08/2019 104 Tuyển Dụng 04 Nam Cho Đơn Hàng Hàn

HỒ SƠ cần
chuẩn bị khi

Đăng ký

Tham gia
chương trình
Thực tập sinh

Tư vấn
qua
điện thoại
Gửi