Báo Cố Lên

Báo cố lên số 5-2019

30/01/2020  178
IPM phát hành báo Cố Lên số 5
MIỄN GIẢM THUẾ - GIẢM TRỪ GIA CẢNH

MIỄN GIẢM THUẾ - GIẢM TRỪ GIA CẢNH

Mỗi năm có thể tiếp kiệm được 10man ->15man yên tiền thuế Thời điểm cuối năm gần tới cũng là lúc các công ty sẽ làm thủ tục 年末調整=ねんまつ ちょうせい = điều chỉnh tiền thuế cuối năm . 
24/01/2019  413

HỒ SƠ cần
chuẩn bị khi

Đăng ký

Tham gia
chương trình
Thực tập sinh

Tư vấn
qua
điện thoại
Gửi