Bản tin IPM

Thi tuyển đơn hàng chế biến thực phẩm 04/03

04/03/2020  86
Thi tuyển đơn hàng Chế biến Thực phẩm tại Trung tâm Đào tạo IPM sáng 04/03

HỒ SƠ cần
chuẩn bị khi

Đăng ký

Tham gia
chương trình
Thực tập sinh

Tư vấn
qua
điện thoại
Gửi